Naleving

Ethische code

De ethische code beschrijft de verbintenissen en de ethische verantwoordelijkheden met betrekking tot zowel het bedrijfsbeheer als de activiteiten van het bedrijf die worden aangegaan door iedereen die transacties van welke aard dan ook uitvoert met TELESPAZIO Belgium SRL.

Anti-Corruptie

De anticorruptiecode van Leonardo S.p.A. werd aangenomen door de Raad van Bestuur van Telespazio Belgium en gepubliceerd op onze portaalsite. Leonardo's Anti-Corruptie Code vertegenwoordigt een organisch en coherent systeem van regels geïnspireerd door principes van integriteit en transparantie, gericht op het bestrijden van de risico's van illegale praktijken in de uitvoering van zakelijke en bedrijfsactiviteiten. Goedgekeurd door de Leonardo Raad van Bestuur tijdens de vergadering van 21 april 2015, werd hij last geactualiseerd op 7 April 2022. Het Wetboek vervolledigt de versterking van de interne controlemaatregelen die door de Raad van Bestuur van Leonardo worden vereist, in overeenstemming met de referentiereglementering en in overeenstemming met de hoogste internationale beste praktijken in de sector, en de initiatieven die werden genomen op het vlak van anticorruptie.

Charter van Waarden

Leonardo promoot en implementeert een bedrijfscultuur geïnspireerd door verantwoordelijkheid, billijkheid en ethiek bij het uitvoeren van zijn dagelijkse activiteiten, waarbij de grootste aandacht wordt besteed aan het professioneel gedrag van zijn bestuurders, werknemers, partners, leveranciers en van al diegenen die voor het Bedrijf werken.

Algemene voorwaarden voor de aankoop van goederen en diensten

De algemene inkoopvoorwaarden in dit document zijn van toepassing op door de opdrachtgever verstrekte opdrachten en/of gesloten koopovereenkomsten betreffende de verkoop/levering van goederen en/of diensten door de leverancier. De onderstaande bepalingen zijn eveneens van toepassing op offertes, voor zover het aanbiedingen betreft.