Geschiedenis

Opgericht in 1982 onder de naam Ciset, begint het bedrijf zijn activiteiten met technische know-how en expertise consolidatie en investeert sterk in Wallonie 7 jaar na in 1989 in satelliet georiënteerde technologie en diensten.

Onder de naam Ciset International - begin 2000 - creëert het bedrijf permanente structuren gericht op industriële doelstellingen met belangrijke investeringen in Redu. Terwijl het bedrijf Vitrociset Belgium wordt, investeert het aanzienlijk in de overdracht van knowhow: EGNOS vs. Galileo-infrastructuur, toegevoegde waarde van GNSS en Software voor grondgegevens. De rol in het Galileo-project is dan aanzienlijk.

In 2016 werd Vitrociset de hoofdaannemer in het nieuwe ESOC-kadercontract en won het meerdere prijzen in de domeinen waar het bedrijf activiteiten heeft. In 2019n werd Vitrociset een Leonardo Company.

In maart 2021 wordt Vitrociset Belgium Telespazio Belgium als gevolg van de joint venture tussen Leonardo en Thalès. De integratie in een 60 jaar ervaren en grote onderneming stuwt de ambities van Telespazio Belgium naar meer succes en evolutie.