focus

ECHO

De Europese Commissie heeft, in het kader van het H2020-programma, specialistische expertise samengebracht in vier proefprojecten met als doel kennis over verschillende domeinen te verbinden en te delen om een gemeenschappelijke cyberbeveiligingsstrategie voor Europa te ontwikkelen. ECHO (het Europees netwerk van cyberbeveiligingscentra en kenniscentra voor innovatie en operaties) is een van deze vier projecten. Het ECHO-consortium bestaat uit 30 partners uit verschillende domeinen en sectoren, waaronder gezondheid, vervoer, productie, ICT, onderwijs, onderzoek, telecom, energie, ruimte, gezondheidszorg, defensie en civiele bescherming.

Het hoofddoel van ECHO is de proactieve cyberdefensie van de Europese Unie te versterken en de technologische soevereiniteit van Europa te vergroten door middel van effectieve en efficiënte samenwerking tussen meerdere sectoren en gebieden. Het project zal een Europees ecosysteem voor cyberbeveiliging ontwikkelen, om veilige samenwerking en de ontwikkeling van de Europese markt te ondersteunen, en om de burgers van de Europese Unie te beschermen tegen cyberdreigingen en -incidenten.

Telespazio België is onderaannemer van Rhea voor sommige cyberbeveiligingsactiviteiten, samen met het vroegere moederbedrijf Vitrociset Italië.