Satelliet

Satellietnavigatie heeft vandaag een grote invloed op onze moderne samenleving, verandert het gedrag en de aanpak van ons dagelijks leven en geeft vorm aan het bedrijfsleven over de hele wereld.

Telespazio is sinds het prille begin van de Europese satellietnavigatie betrokken geweest bij het ontwerp en de ontwikkeling van systemen zoals EGNOS en Galileo. Terwijl we een actieve rol blijven spelen bij de uitvoering van Europese satellietnavigatieprogramma's, wordt onze strategie ook gericht op de ontwikkeling van diensten en toepassingen met toegevoegde waarde op de maritieme, luchtvaart- en wegvervoermarkten. Dankzij de ruime ervaring op het gebied van geïntegreerde logistieke ondersteuning (ILS), die is opgedaan in het kader van diverse lucht- en ruimtevaartprogramma's en militaire programma's, maakt Telespazio momenteel deel uit van het kernteam van industrieën dat de Galileo-operaties beheert en de hoofdverantwoordelijkheid draagt voor de operationele ondersteuning en prestaties van Galileo Remote Sites.