Welkom Telespazio Belgium - Bezoek van de Waalse minister-president Elio Di Rupo

19 oktober 2021

Op dinsdag 19 oktober heeft Telespazio België het bezoek ontvangen van de Waalse minister-president, Elio Di Rupo en zijn medewerkers. Federico Rossi (voorzitter), Stefano Benso (vice-voorzitter), Dominique Tilmans en René Delcomminette vertegenwoordigden de raad van bestuur van Telespazio Belgium.

Wat kan Telespazio Belgium doen om Wallonië en België beter te dienen? Dit was het hoofdthema van het bezoek van minister Di Rupo en er is met belangrijke partners rond de tafel over gesproken: Tommy Leclercq (Gouverneur) van de provincie Henegouwen, Bruno Vermeire (Voorzitter EU GNSS SAB) van EUSPA, Georges Cottin (Algemeen Consellor) van Idelux en Massimo Baldinato (Vice-President International Institutional Affairs) van Leonardo.

Eerst werden Telespazio Group, Telespazio Belgium en EUSPA elk op hun beurt voorgesteld aan de Minister-President en zijn team om onze onderneming in haar huidige context te plaatsen.

Vervolgens werd aan de bezoekers een bezoek aan het GILSC (Galileo Integrated Logistics Service Center) en zijn operationele magazijn voorgesteld om het strategische belang van dit gebouw binnen de lokale faciliteiten van Telespazio België aan te tonen. Tijdens dit bezoek werd de betrokkenheid bij het Galileo-project voorgesteld als verantwoordelijke tegenover de Galileo-operator Spaceopal voor de operationele ondersteuning in 15 Galileo-grondstations verspreid over de hele wereld (Galileo Remote Sites).

Na dit bezoek wachtte onze gasten een technische presentatie. Nicola De Quattro (Head of Engineering and Innovation) en Elena Francioni (Sales Manager - e-GEOS) demonstreerden verschillende hoogtechnologische toepassingen en producten waar de bedrijven van de Telespazio Group (Geo-Spatial Information Line of Business) aan werken. Deze demonstraties waren bedoeld om de verschillende oplossingen en toepassingen op het gebied van geo-informatie te tonen die Telespazio naar België kan brengen:

  • Emergency Mapping Service platform, dat gebruik maakt van COPERNICUS-gegevens voor het beheer en de organisatie van het grondgebied in geval van natuurrampen;
  • Interferometrisch satellietanalyse- en AWARE-platform, dat gebruik maakt van COSMO/SKYMED-gegevens voor stabiliteits- en gezondheidsmonitoring van gebouwen, bruggen en andere infrastructuren;
  • Het AGRIGEO-platform voor de intelligente en efficiënte controle van de moderne landbouw op basis van aardobservatiegegevens.

Het doel van deze presentatie was aan te tonen hoe Telespazio Belgium ruimtevaarttoepassingen naar de aarde brengt om technologieën ter beschikking te stellen van de overheid en de burgers van Wallonië, en van België in het algemeen, bij hun economisch herstel en bij de territoriale projecten.